Projekt 12660 Avslutat En modern besiktningsprocess med erfarenhetsåterföring

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Besiktningar utförs idag med penna och papper helt frikopplat från IT-system avsedda för besiktningsbranschen. De IT-hjälpmedel som utnyttjas i dagsläget begränsas till Microsoft Office-paketet och diverse generella CRM-system som inte är direkt utvecklade för besiktningsprocessen.

Syftet med det här projektet var att utveckla ett system som omfattar alla moment som involverar en besiktning, och därmed förenkla det administrativa arbetet för både besiktningsmän och orderpersonal samt att bygga upp förutsättningarna för ett erfarenhetsåterföringssystem.

Projektet var uppdelat i sex diskreta faser:
1. Kravspecifikation
2. Leverantörspecifikation
3. Funktionell design
4. Systemering
5. Dataförberedelse
6. Utveckling & testning

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt