Projekt 12616 Avslutat Auktorisation IF-isolerföretagen 2012-2013

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Högre energipriser, hårdare miljökrav och en vilja att bidra till en hållbar utveckling av omvärlden och samhället gör det nödvändigt att tänka på hur vi använder energi. Bostäder och lokaler står för cirka 40 % av Sveriges totala energianvändning. Med bra isolering av även av de tekniska installationerna, inte bara i klimatskalet, kan hela samhället minska sitt energibehov. Det mår miljön bra av - den bästa kilowattimmen är den sparade. Den tekniska isoleringen säkerställer en funktion, distribuerar värme eller kyla från A till B eller bibehåller en viss bestämd temperatur i ett utrymme. Teknisk isolering är absolut nödvändig för viss funktion och i andra fall har den en väsentlig betydelse för driftsekonomin och för miljön eftersom den minskar energianvändningen. Den är också viktig av hälso- och säkerhetsskäl.

Isolerföretagens förening IF har därför tagit initiativ till auktorisationsregler för teknisk isolering hur isolerföretagen kan auktoriseras.

Skriftens första del ger information om vad ett auktoriserat företag har att följa. Företagen utbildar sin personal, ser till att regler och föreskrifter följs samt dokumenterar sitt arbete och levererar ett energieffektivt utförande.

Den andra delen beskriver vad teknisk isolering är, vilka material som används och varför. Denna del riktar sig mer till dig som beställare.

I den avslutande delen finns utdrag ur Boverkets byggregler och AMA VVS & Kyl, som är vägvisande för kraven på teknisk isolering.

Projektansvarig
  • Svenska Isolerfirmornas Service AB
Projektledare