Projekt 11615 Avslutat Allplog

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projekt var att studera vilka krafter och påkänningar som uppstår vid plogning i olika miljöer samt att utveckla tekniska lösningar för effektivare och tystare snöröjning med flexibla skärhållare. Omfattade mätningar i laboratorium och i fält samt prototyputveckling. Samarbete med Maskinutveckling i Hunnebostrand AB. Samfinansierades med Mähler och Söner AB och Vägverket.

Resultatet redovisas i rapporten "ALLPLOG utökat - ett koncept för säkrare plogning med befintlig utrustning", Mikael Hellsten 2006 (12 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige
Projektledare