Projekt 10114 Avslutat Samhällsförvärvad legionella

Projekttid

Sammanfattning

Syftet var att identifiera de faktorer som gör närvaro av legionellabakterier i tappvarmvattensystem till en hälsorisk. Omfattade en kvalitativ riskvärdering baserad på en begränsad datamängd. Avsåg att ge ökade kunskaper om risker för tillväxt och spridning av legionellabakterier i vatteninstallationer. Samarbete med Smittskyddsinstitutet, Boverket och Fjärrvärmeföreningen.

Resultatet redovisas i rapporten "Legionella i vatteninstallationer", Boverket, Smittskyddsinstitutet och VVS-Installatörerna, 2006 (87 sidor). Rapporten omfattar även projekt 11141 "Samhällsförvärvad legionella".

Projektansvarig
  • VVS-I
Projektledare
Relaterade projekt