Projekt 11045 Avslutat Initeringsdokument. En tryggare och säkrare bostadsmiljö

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Omfattade tryckning och marknadsföring av ett dokument utvecklat i samarbete med Polismyndighetens Forsknings- och Utvecklingsenhet, HSB och Arkitekturhögskolan som redovisar hur man kan bygga en tryggare och säkrare boendemiljö. Dokumentet innehåller principdiskussioner och tekniska förslag på lösningar för utformning av ute- och innemiljöer samt byggnader.

Handboken kan laddas ned från SBUF 11328.

Projektansvarig
  • JM
Projektledare
Relaterade projekt