Projekt 11229 Avslutat Finmaterialdelens betydelse för beständigheten hos asfaltbeläggningar

Projekttid

Sammanfattning

Syftade till att med en ny metod studera vattenkänslighetsegenskaperna för finmaterial (0-2 mm) och dess betydelse för beläggningsmassans vattenkänslighetsegenskaper. Därutöver undersöktes även inflytandet av olika kvaliteter av bitumen liksom vad användandet av olika tillsatsmedel kan betyda för beständigheten. Samarbete med Skanska.

För denna etapp finns rapporten "Finmaterialdelens betydelse för beständigheten hos asfaltbeläggningar, jämförelse mellan Vändskakapparat och ITSR-kvot enligt FAS Metod 446", Nils Ulmgren, Björn Kullander och Thomas Åström, NCC, 2003 (9 sid jämte bilagor). Projektet fortsätter med id-nummer 11321.

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt