Projekt 11077 Avslutat Finmaterialdelens betydelse för beständigheten hos asfaltbeläggningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Avsåg att med en ny metod studera vattenkänslighetsegenskaperna för finmaterial (0-2 mm) och dess betydelse för beläggningsmassans vattenkänslighetsegenskaper. Även inflytandet av olika kvaliteter av bitumen liksom vad användandet av olika tillsatsmedel kan betyda för beständigheten har undersökts. Samarbete med Skanska.

Denna del av projektet har redovisats i rapporten "Finmaterialdelens betydelse för beständigheten hos asfaltbeläggningar, erfarenheter av ny analysmetod, vändskakapparat, och ringanalys", Nils Ulmgren, NCC, 13 sid jämte bilagor.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
Relaterade projekt