Projekt 11321 Avslutat Finmaterialdelens betydelse för beständigheten hos asfaltbeläggningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftade till att med en ny metod studera vattenkänslighetsegenskaperna för finmaterial (0-2 mm) och dess betydelse för beläggningsmassans vattenkänslighetsegenskaper. Därutöver undersöktes även inflytandet av olika kvaliteter av bitumen liksom vad användandet av olika tillsatsmedel betyder för beständigheten. Samarbete med Skanska.

Redovisningen utgörs av rapporten Finmaterialdelens betydelse för beständigheten hos asfaltbeläggningar, etapp 3, validering av metod, Nils Ulmgren och Johannes Segerpalm (15 sid jämte bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt