Projekt 13654 Avslutat Komfortgolvvärme - systemlösningar för förbättrad energiprestanda

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Resultaten från denna studie visar att komfortgolvvärmesystems energianvändning i hög grad påverkas av parametrar som ligger utanför komfortgolvvärmens kontroll, så som brukarbeteenden och byggnadens värmesystem. Men studien vill ändå lyfta fyra identifierade rekommendationer som kan bidra till att öka energieffektiviteten för komfortgolvvärmen:
• Isolera komfortgolvvärmesystemet
• Begränsa den uppvärmda ytan
• Använd tidsstyrning
• Inkludera maxbegränsning för golvtemperatur

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare
Relaterade projekt