Projekt 13866 Avslutat Mätning av komfortgolvvärme

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Sammanfattningsvis visar mätresultatet att projekt som har en installerad snitteffekt på 300-350 W per lägenhet och användarvänlig digital termostat med tydlig display, har cirka 50% lägre komfortgolvvärmeanvändning jämfört med resulterande beräknad komfortgolvvärmeanvändning vid beräkning av byggnaders primärenergital
enligt Sveby.

Effekten på 300-350 W per lägenhet motsvarar cirka 60-70 W/m2 belagd på 75-80 % av
badrummets totala yta i ett vanligt bostadsrättsprojekt med normalstora badrum. Om den installerade effekten ytterligare halveras genom att begränsa den belagda ytan till gångstråk och ytor framför toalett och tvättställ, kan sannolikt ytterligare cirka 15-25 % årlig besparing uppnås, dock med ökad drifttid samt försämrad komfort
utanför belagda ytor som följd. Totalt kan energieffektiv komfortgolvvärme sänka
komfortgolvvärmeanvändningen i ett flerbostadshusprojekt med upp till 65% jämfört konventionell komfortgolvvärme beräknad enligt Sveby. Konfigureras maxtemperaturbegräsning i golvvärmetermostaten motsvarande 4 °C över injusterad inomhustemperatur under uppvärmningssäsongen finns ytterligare möjlighet
till besparing, förutsatt att begränsningen inte går att ta bort i termostatens undermenyer.
En tydlig slutsats från studien är att flerbostadshusprojektet med lägst installerad effekt har lägst uppmätt energianvändning.

Hög installerad effekt per lägenhet innebär inte nödvändigtvis hög energianvändning, men en markant ökad risk för hög energianvändning, speciellt om en mindre användarvänlig termostat installeras i projektet.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt