Projekt 14321 Pågående Arbetsmiljöns koppling till projektering, en genomgång av incidentrapporter

Projekttid

Sammanfattning

År 2022 rapporterades enligt Byggföretagens statistik 3 695 arbetsolyckor inom bygg- och anläggningsbranschen, motsvarande 10,5 olyckor per 1000 anställda. [1] Detta är en liten minskning från året innan men ligger på liknande nivå som de senaste sju åren sett i absoluta tal och liknande som de tio senaste åren sett till antalet anställda. Att minska antalet olyckor i branschen är något som alla företag är intresserade av att göra men trots ansträngningar sker detta ändå inte.Håll Nollan, en förening med medlemmar från hela bygg och anläggningsbranschen, har som vision att ingen ska skada sig på jobbet. Detta är en vision som alla deras medlemmar, och därmed stora delar av den svenska bygg- och anläggningsbranschen, ställer sig bakom.

Målet med detta projektet är att minska risken för olyckor i byggskedet genom att arbeta uppströms och förbättra projekteringen, något som produktionen verkligen efterfrågar. Detta görs genom att analysera de händelser som rapporteras i branschen baserat på de involverade företagens data och på så vis skapas möjlighet att åtgärda väldigt specifika risker som finns i produktionen.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt