Projekt 12765 Avslutat K1-En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen, fortsättning.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet var att öka säkerheten inom arbetsmiljö samt att minska arbetsskador för yrkes- och tjänstemän som jobbar i produktionen. Projektet har byggt vidare på SBUF-projekt 12589 och det som blev framtaget under detta arbete.

Målet var att arbeta vidare på framtagen säkerhetsritning och tillhörande arbetssätt som uppmärksammar moment på ritningen som kan innebära en säkerhetsrisk under produktionen. Genom att använda en säkerhetsritning och tillhörande arbetssätt kan sekundäreffekten uppstå att lösningar som inte är säkra kan projekteras bort.

Studien baseras på intervjuer med personer som arbetar i byggbranschen, litteratur i ämnet, arbetsplatsbesök och egna erfarenheter.

Enligt studien är de viktigaste förutsättningarna som bör beaktas för att lyckas med arbetsmiljö och säkerhet:
- Diskutera arbetsmiljöfrågorna i tidigt skede
- Engagerade och välutbildade projektörer
- Välutbildad produktionsledning
- Väl genomförd riskanalys i projektet
- Kommunikation mellan projektörer och produktionspersonalen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "K1 - En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen", Niklas Holm och Camilla Lidgren, bägge Skanska (32 sidor och 6 bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt