Projekt 13206 Avslutat Användning av kallmassa vid lagning av borrhål

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Vid borrning av beläggningsprover på Trafikverkets vägnät, bland annat i samband med leveranskontroll av beläggningsarbete, måste borrhålen lagas.

I gällande Trafikverkets regelverk för Bitumenbundna lager TDOK 2013:0529, Version 1.0 står det följande:

Vid upptagning av borrkärnor ska borrhålen återställas med gjutasfalt och BCS-sten med största stenstorlek i enlighet med beläggningstypen eller på annat sätt som accepteras av beställaren. Detta innebär att man vid lagning, ska fylla borrhålet med bitumentäckt sten (BCS) och uppvärmt oxiderat bitumen. Uppvärmning av bituminet sker i ett uppvärmningskärl som värms upp av en öppen gasollåga.

Flertalet olyckor har uppstått vid borrningsarbete ute på vägen. Dels har brand uppstått i det varma bituminet men det har även börjat brinna i bränslet till borrmotorn, och dels har brännskador uppstått genom att varmt bitumen stänkt på provtagaren.

Detta projekt syftade till att hitta en säker, men minst lika slitstark lagningsmetod, som den som föreskrivs i Trafikverkets gällande regelverk.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Användning av kallmassa vid lagning av borrhål", Patryk Witkiexicz, Skanska.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt