Projekt 14136 Pågående Användning av kallmassa vid lagning av borrhål, del 2

Projekttid

Sammanfattning

Vid borrning av beläggningsprover, i samband med leveranskontroll av beläggningsarbete, vid förundersökning eller skadeutredning, måste borrhålen lagas.I gällande Trafikverkets regelverk ska borrhålen återställas med något av följande alternativ: - gjutasfalt och BCS med största stenstorlek i enlighet med aktuell beläggningstyp, - alternativ produkt med påvisad lämplighet och beständighet.Eftersom flertalet olyckor har uppstått vid användandet av metoden med gjutasfalt och BCS har flera företag gått över till lagning med kallmassa.Detta projekt syftar till att göra en grundligare undersökning av olika kalla lagningsmassor men även på lagningar med gjutasfalt och BCS. Detta för att undersöka om lagningsmassorna har samma lämplighet och beständighet, som tidigare traditionella lagningsmetod.I den första delen av detta projekt, SBUF 13206,

Användning av kallmassa vid lagning av borrhål, såg vi att flera lagningsmassor på marknaden inte klarade packningskraven eller ens höll ihop vid analys. Därför kommer vi i denna del att prova de lagningsmassorna som kallas reaktiva och härdar vid inblandning av vatten.

Vidare skall projektet undersöka om det finns på marknaden tillgängliga lagningsmassor, som är ofarliga, miljövänliga och lämpliga att använda vid lagning av kommunala gator, likväl som på Trafikverkets vägnät samt på flygplatsbeläggningar, kan branschen få en säkrare arbetsmiljö vid samtliga borrhålslagningar som utförs.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt