Artikel Använd kallmassa som lagningsmassa

Publicerad

Använd kallasfalt som reparationsasfaltmassa där beläggningsskador uppstått för säkerhet på vägen vid reparationer.
Kallasfalt är asfalt som kan läggas utan att behöva värma upp den innan. Den kan användas som reparationsasfaltmassa där beläggningsskador uppstått.
Kallasfalt är asfalt som kan läggas utan att behöva värma upp den innan. Den kan användas som reparationsasfaltmassa där beläggningsskador uppstått.

Kallasfalt är asfalt som kan läggas utan att behöva värma upp den innan. Enligt producenten kan produkten användas som reparationsasfaltmassa där beläggningsskador uppstår. Eftersom massan kan hanteras kallt är produkten mycket intressant för asfaltslaboratorieverksamhet som lagningsmassa med syfte att ersätta varmlagning.

Säkerheten ute på vägen ökar. Det blir kortare tid på vägen, brand och bitumenrök elimineras och eliminering av gasol i bussen.

I projektet undersöktes de mest populära/tillgängliga kallmassaprodukter för undersökningar i både laboratorium och i fält. I undersökningen kategoriseras kallmassorna i två grupper: Reaktiv (de som stelnar i reaktion med vatten och under tryck – stampning) samt Icke Reaktiva kallmassor (de som stelnar endast under tryck – stampning).

Viktigt är att poängtera att syftet var att hitta produkter som klarar att vara beständiga på trafikerade vägar där borrhålen kan förläggas i hjulspåren. Många av kallmassasorterna kan vara mycket lämpliga för temporära lagningar på övriga ytor.

Laboratorieförsöken visade att man enbart med de reaktiva kallmassaprodukter kunde tillverka provkroppar som kunde testas vidare för hålrumshalt och prall som är de två viktigaste parametrarna för en beständig lagning. Icke reaktiva produkter blev alldeles för mjuka.Kontakt