Projekt 14241 Pågående Ledarskapets roll för digital transformation av samhällsbyggnadssektorn

Projekttid

Sammanfattning

Trots det entydiga stöd som forskningen ger till ledarskapets centrala betydelse för alla typer av framgångsrikt förändringsarbete, så visar studier från närtid att det saknas insikter kring hur ledarskapet på individnivån kan användas för att driva den digital transformationen i samhällsbyggnadssektorn. Syftet med denna studie är därför att utföra en djupgående och detaljerad belysning av ledarskapets roll för den digitala transformationen i samhällsbyggnadssektorn och via detta öka förståelsen för best-practices och lärande kring ett innovationsledarskap anpassat för samhällsbyggnadsektorns specifika utmaningar. Tre överlappande frågeställningar utformar studien:• Vad gör de individer som har positionerat sig för att leda digital transformation för att förändra affärs-, organisations- och industrilogiker?• Vilka ledarskapspraktiker kan kopplas till digital transformation på organisations- och industrinivån?• Hur och vad kan vi lära oss av de bästa exemplen på framgångsrikt innovationsledarskap och vilka ’best-practices’ är översättningsbara till samhällsbyggnadssektorns specifika förutsättningar och utmaningar för digital transformation? Dessa frågeställningarna adresseras med en longitudinell intervjustudie där 10 ledare som har digital transformation centralt i sina blickfång följs kontinuerligt över de kommande 2,5 åren, utifrån en metod som är utformad för att stödja självreflektion och lärande.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt