Projekt 13900 Avslutat Slitbetong på brobaneplattor – vidhäftning mellan pågjutning och underlag

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

En slutsats från arbetet i det här projektet är att slitbetongens funktion och livslängd är starkt förknippade med hur tidiga belastningar under härdningen kan hållas i schack och hur de hanteras om de blir ohälsosamt stora. En sådan tidig belastning är krympning.

Projektet visade, att på samma sätt som krympningen, utgör vidhäftningen mot underbetongen en avgörande faktor för ett lyckat resultat. God vidhäftning är helt enkelt en basal förutsättning för tillfredställande sprickfördelning – om pågjutningen spricker upp – och en förutsättning för att inte kantresning uppstår eller t.o.m. förödande delaminering. Utförandet ska säkerställa att god vidhäftning erhålls, god homogenitet fås i pågjutningen men framförallt att inte sprickor och andra olägenheter uppträder. En omsorgsfullt planerad och väl genomförd gjutning av slitbetongen är således ”a och o” för ett lyckat resultat.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt