Projekt 13104 Avslutat Oförstörande provning av tjocka betongkonstruktioner med seismiska metoder - Etapp 2.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Oförstörande provning av betongkonstruktioner är viktig för att uppnå effektivt resursutnyttjande och ur ett hållbart-utvecklings perspektiv. Den här avhandlingen handlar om förbättring och vidareutveckling av en metod för oförstörande provning som används för att utvärdera mekaniska egenskaper i betongkonstruktioner. De nya förbättringarna kan även användas vid oförstörande provning av andra material än betong.

Ett materials mekaniska egenskaper kan utvärderas genom att analysera vibrationer i form av mekaniska vågor, en typ av ljudvågor. Ljudvågorna kan ha olika längd, så kallad våglängd. Våglängden har betydelse då betongkonstruktioner består av cement, grus, sten och armeringsjärn. Korta ljudvågor kan studsa kors och tvärs på grund av gruset, stenarna och armeringsjärnen. Det gör analysen svårare. Dessutom tystnar kortare ljudvågor efter en kortare sträcka jämfört med långa ljudvågor vilket minskar räckvidden. Dessa svårigheter uppkommer till exempel vid undersökning av stora betongkonstruktioner som broar och kraftverk. Arbetet i den här avhandlingen fokuserar därför på en metod där våglängden enkelt kan anpassas efter behov.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Lamb wave evaluation of concrete plates", Oskar Tofeldt, Lunds Universitet (69 sidor och 4 vetenskapliga artiklar).

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare
Relaterade projekt