Projekt 13787 Pågående Oförstörande provning av betongkonstruktioner med syntetiska sensorgrupper

Projekttid

Sammanfattning

En kritisk faktor i samhällets omställning mot minskad miljöpåverkan och hållbar utveckling är att optimera resursutnyttjandet av befintliga bygg- och anläggningskonstruktioner. En nyckelkomponent i detta arbete är oförstörande provning (OFP), vilket innebär att konstruktioner kan undersökas utan att skadas.

Det här projektet avser utveckla en ny metod för oförstörande provning av betongkonstruktioner baserat på mekanisk vågutbredning. Den nya metoden är inte begränsad till någon specifik arbetsfrekvens vilket gör den lämplig även för provning av tjocka (mer än 0.5 m) och kraftigt armerade betongkonstruktioner, applikationer där det i dag råder brist på metoder för oförstörande provning. Inom ramen för projektet planeras ett internationellt samarbete kring experimentell provning och utvärdering av mätdata med en forskargrupp vid Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung (BAM) i Tyskland, vilka tillhör de världsledande inom området. Projektets resultat förväntas bidra till flera betydande framsteg i utvecklingen av en ny metod för volymmässigt näst intill fullständig utvärdering av tjocka (mer än 0.5 m) och kraftigt armerade betongkonstruktioner. Detta bedöms främja bygg- och anläggningsbranschens arbete inom såväl tillståndsbedömning som kvalitetskontroll och är inte minst betydelsefullt i arbetet för minskad miljöpåverkan och hållbar utveckling.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare
Relaterade projekt