Projekt 13847 Pågående Utveckling och implementering av reologisk provning av bitumen

Projekttid

Sammanfattning

eologiska testmetoder av bitumen och asfaltbruk ger bredare och noggrannare kunskap om bindemedlets temperatur och frekvensberoende materialegenskaper i jämförelse mot dagens empiriska mätmetoder. De empiriska metoderna kan appliceras så länge som tidigare förhållanden fortfarande gäller. Med tillåtandet av tyngre fordon och med klimat i förändring ökar risken för att det empiriska systemet inte längre karakteriserar relevanta bitumenegenskaper. Dessutom begränsar de empiriska metoderna nyttjandet av nyutvecklade bitumen (tex modifierade eller biobitumen) som kan bidra till effektivare vägbyggande med avseende på miljö och funktion.
Bitumens fundamentala materialegenskaper som funktion av temperatur och belastningsfrekvens kan mätas genom provning av bitumen i en dynamisk skjuvreometer (DSR). Reologiska mätmetoder som baseras på DSR har implementerats i amerikanska kravspecifikationer och arbete pågår även för att implementera dessa metoder i Europeiska kravspecifikationer. I Sverige är dock användandet och kunskapen om DSR metoder begränsat. Inför framtida implementering av DSR metoder i Sverige är det av stor vikt att utveckla nuvarande metoder med avseende på framförallt provberedning och precision. DSR mätningar har en stor potential till att förbättra kunskapen om bitumens egenskaper. Bättre karakterisering av ingående material i en asfaltbeläggning möjliggör ett effektivare nyttjande av ändliga resurser som bitumen.

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB
Projektledare
Relaterade projekt