Projekt 14088 Avslutat Inverkan på provförberedning på DSR prover av polymermodifierade bitumen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Försök har
gjorts på ett antal olika polymermodifierade bitumen med två olika metoder och
utförda av två olika operatörer på olika laboratorier. Resultaten har sedan jämförts
för att se om en konsekvent skillnad kan ses mellan metoderna och om denna
skillnad även är konsekvent mellan olika operatörer. Den data som tagits fram i
projektet ger ingen helt konsekvent bild på huruvida mätmetoden påverkas av
prepareringsmetoden. Ett av de tre bitumen sorterna tycks uppvisa klara skillnader
mellan metoderna, medans de andra två visar på större skillnad mellan operatör.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt