Projekt 14357 Pågående Energirenovera Sverige – Nya affärsmöjligheter med skarp renoveringsplan

Projekttid

Sammanfattning

Renovering är en potentiell affär när marknaden för nyproduktion av byggnader krymper. Dessutom kommer nya skarpare krav från EU gällande energirenoveringar vilket kan ge fler och större uppdrag för bygg- och installationsföretag. Det är viktigt att regeringen inför de nya direktiven på ett bra sätt i svensk lagstigning för att det i praktiken ska leda till fler energirenoveringar. En bra implementering kan möjliggöra en större marknad för energieffektivisering och är en stor affärsmöjlighet för bygg- och installationsentreprenörer, energikonsulter, produkt- och materialtillverkare med flera. En ökad efterfrågan på energieffektivisering från samhället möjliggör dessutom för innovationer och kunskapsutveckling. Sverige ska senast i december 2025 skicka in en renoveringsplan till EU. Vad planen ska innehålla specificeras i EPBD-direktivet (Energy Perfomance of Buildings Directive). Syftet med detta projekt är att skapa affärsmöjligheter i branschen genom att ta fram ett inspel till Sveriges renoveringsplan från bygg- och fastighetsbranschen (fastighetsägare, bygg- och installationsföretag med flera).

Inspelet ska visa på hur branschen kan bidra till måluppfyllelse, vilka behov som finns för att kunna göra detta och vilka affärsmöjligheter som finns inom energieffektiv renovering. Utformning av styrmedel från samhället påverkar i hög grad affärsmöjligheter och innovationer i branschen.

Syftet ligger väl i linje med SBUF:s fokusområde ”hållbarhet”.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Relaterade projekt