Projekt 13844 Avslutat Renovera rätt och lönsamt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Syftet med projektet var att höja intresset för renovering hos små och medelstora företag inom installation och byggnation, genom att ge dessa företag tips och råd för att kunna genomföra och marknadsföra rätt och lönsam renovering. Inom projektet har Byggföretagen, Installatörsföretagen och Energieffektiviseringsföretagen genomfört fyra delaktiviteter:
1. Undersökning av drivkrafter och förutsättningar för genomförande
2. Kartläggning av pågående och avslutade initiativ inom hållbar renovering
3. Framtagande av material och verktyg
4. Lokala informations- och utbildningsträffar.

Rapporten innehåller lärdomar och förslag på fortsatt utveckling av hållbar renovering.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt