Projekt 13844 Pågående Renovera rätt och lönsamt

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet är att öka takten inom renovering av befintliga byggnader för att bidra till reducerat effektbehov och minskad energianvändning inom byggsektorn. Genom att bidra med kunskap och information till entreprenörer och installatörer ska dessa få en ökad möjlighet att marknadsföra sig och genomföra energieffektiva, hållbara renoveringar i befintliga byggnader. Ett ytterligare syfte är att säkra en hållbar och lönsam sysselsättning, ökad samverkan samt bidra till sund konkurrens för små och medelstora företag inom byggsektorn över hela landet.

Det resultat vi vill uppnå är framförallt att öka takten gällande energieffektivisering inom befintlig bebyggelse för att bidra till de övergripande klimat- och energimålen. Det finns en stor potential att minska energianvändningen i befintliga byggnader.
En ytterligare effekt vi vill uppnå är att höja kompetensen och förståelsen hos små och medelstora bygg- och installationsföretag, både avseende djupgående renovering och marknadsföring av dessa tjänster. Detta ska leda till ökad konkurrenskraft för små och medelstora installatörer och entreprenörer.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare