Projekt 11704 Avslutat System för riskhantering vid arbete i jord och berg - etapp 2, del 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet ger ökad kunskap om nyckelfaktorer för en framgångsrik hantering av geotekniska risker och implementering av observationsmetoden. Avhandlingen diskuterar bland annat (1) hur det kontraktuella ramverket påverkar hanteringen av geotekniska risker och implementeringen av observationsmetoden, (2) projektledningsaspekter vid användning av observationsmetoden, samt (3) de roller som de inblandade parterna har i riskhanteringsprocessen. Slutredovisningen utgörs av en akademisk avhandling och en sammanfattande rapport, "Geotechnical risk management using the observational method", av Mats Tidlund, Doctoral Thesis, Civil and Architectural Engineering, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden 2021.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt