Artikel Hantering av geotekniska risker vid byggande i jord och berg

Publicerad

Bättre kvalitet i projekten - färre kostnadsöverskridanden och tidsfördröjningar.
Beställare och byggherrar bör säkerställa att riskhanteringsprocessen påbörjas i planeringsskedet och upprätta principer för riskhanteringen och ett geotekniskt riskregister, enligt projektet.
Beställare och byggherrar bör säkerställa att riskhanteringsprocessen påbörjas i planeringsskedet och upprätta principer för riskhanteringen och ett geotekniskt riskregister, enligt projektet.

Det här projektet har utvecklat en metodik för hantering av geotekniska risker vid byggande i jord och berg. En kunskapsplattform har också tagits fram kring riskhantering i byggprocessen.

Slutsatserna kan användas för att förbättra kvaliteten, undvika kostnadsöverskridanden och tidsfördröjningar i projekten.

Beställare/byggherrar bör:

  • säkerställa att riskhanteringsprocessen påbörjas i planeringsskedet
  • upprätta principer för riskhanteringen och ett geotekniskt riskregister
  • analysera effekterna av det kontraktuella ramverket på fördelningen och hanteringen av geotekniska risker
  • upprätta en tydlig fördelning av de geotekniska riskerna
  • upprätta en ”geotechnical baseline report” som användas vid kostnads- och tidsregleringar

Geotekniker/geokonstruktörer bör:

  • beakta riskhantering som en del av det dagliga arbetet
  • överväga att använda probabilistiska beräkningsmetoder och/eller känslighetsanalyser för att förstå effekterna av geotekniska osäkerheter

Entreprenörer bör se till att:

  • riskhanteringsarbetet blir lika viktigt som andra arbetsaktiviteter
  • riskhanteringsarbetet bör starta riskhanteringsprocessen så tidigt som möjligt, dvs. redan under anbudsfasen.

Industridoktorandprojektet har bedrivits i samarbete mellan Skanska och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen ”Geotechnical risk management using the observational method” av Mats Tidlund vid KTH och Skanska.


Kontakt