Projekt 14107 Avslutat Parkslide - ett växande problem inom bygg- och anläggningsbranschen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Parkslide är ursprungligen en asiatisk växt som importerats till Europa och nu sprider sig på ett okontrollerat vis då växten har hög överlevnads- och spridningsförmåga. Parkslide klassas som en invasiv växt i Sverige och oron för dess framfart är stor.

I denna rapport har målsättningen varit att uppdatera och belysa problemen och höja medvetenheten hos fastighetsägare, bygg- och anläggningsentreprenörer och exploatörer. Eftersom parkslide inte är klassat i EU-lagstiftningen som invasiv främmande art finns inte lagliga krav på att växten ska tas bort, men fastighetsägare måste vara medvetna om huruvida de har parkslide inom fastigheten och även beakta eventuella bestånd på grannfastigheter.

Slutsatsen är att parkslide fortsatt kommer att ställa till problem och kunskaper om hantering, bevakning, begränsning och bekämpning behöver förbättras och medvetenheten hos markägare och aktörer måste bli bättre.

Projektansvarig
  • Nordic Railway Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt