Projekt 13776 Avslutat Effektiva styrstrategier för energi-och kostnadseffektiv GEO-FTX-system

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektets huvudmål var att ta fram styrstrategier för GEO-FTX-system för att minska värmeeffektbehov för luftbehandling under köldtoppar och byggnadens rumstemperatur under varma sommardagar.

Tyngdpunkten i projektet lades på analysen av samdriften mellan borrhålslager,
uteluftsförvärmare/kylare och FTX-systemet.

Resultat har visat att påfrysning i plattvärmeväxlaren i GEO-FTX-systemet kunde under vissa förutsättningar elimineras i Stockholms klimat. Detta minskade systemets momentana värmeeffektbehov för avfrostning och eftervärmning av tilluften.

Projektansvarig
  • Bravida Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt