Projekt 13965 Avslutat Certifierad besiktningsman asfaltbeläggningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

För att få likhet över landet oberoende av beställarkategori, entreprenör eller besiktningsman kommer det att underlätta att vi upprättar gemensamma krav på de personer som ska vara besiktningsmän. Med certifierade besiktningsmän kan vi uppnå den formalisering av besiktningsmannens kompetens och uppdrag som behövs för att säkerställa objektivitet och oberoende. Information om certifieringen finns på Asfaltskolans hemsida: https://asfaltskolan.se/asfaltteknik/besiktning,

Projektansvarig
  • NCC Industry AB
Projektledare
Relaterade projekt