Artikel Certifiera besiktningsperson för asfaltsbeläggningar

Publicerad

Certifiering formaliserar kompetens för mer säkert oberoende.
Certifiering av besiktningsperson av asfaltsbeläggningar oberoende av beställarkategori, entreprenör eller besiktningsman underlättar.
Certifiering av besiktningsperson av asfaltsbeläggningar oberoende av beställarkategori, entreprenör eller besiktningsman underlättar.

Nu finns en certifieringsordning för besiktningsperson som besiktigar asfaltbeläggningar. 

För att få likhet över landet oberoende av beställarkategori, entreprenör eller besiktningsperson  kommer certifieringsordningen underlätta. Med certifierade besiktningsmän uppnår man formalisering av kompetens och uppdrag för att säkerställa oberoende.

Bakgrund

Det är brist på kompetenta besiktningsmän. Och i vissa fall sker det ingen egentlig besiktning av utförda beläggningsarbeten.

Den asfalterade ytan syns visserligen, men de egenskaper som kan påvisas är egentligen stickprovsvis tagna materialprover. Själva läggningsutförande sker under kort tid och även där kommer arbetsmoment att vara oåtkomliga i efterhand. Ofta består en asfalterad yta av flera asfaltlager.

Resultatet kan bli en besiktning med osäkerhet för beställare och entreprenör. En enkät bland idag aktiva besiktningsmän pekar mot att det finns ett intresse bland dessa att besiktningarna av asfalterade ytor formaliseras bättre genom certifiering.

NCC Industry har låtit ta fram certifieringsordningen. 


Kontakt