Projekt 13491 Avslutat Besiktning av asfaltbeläggningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

En besiktningshandbok med tillhörande checklista har tagits i projektet "Besiktning av asfaltsbeläggningar" som kan användas som stöd vid entreprenadbesiktning av asfalt- och tankbeläggningar.

AB04 och ABT06 ligger till grunden för besiktningsmannens roll. Boken beskriver också olika typer av besiktningar, besiktningsmannens roll och fackmässigt utförande av beläggningsarbeten enligt AMA Anläggning. Till sist beskriver handboken en bildserie om vanligt förekommande fel.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Besiktning av asfaltbeläggningar - Besiktningshandbok", Roger Lundberg. Till boken hör också två bilagor, checklista för besiktaren och ett exempel på överprövning av en besiktning. Eventuella frågor kan besvaras av Glenn Lundmark (glenn.lundmark@ncc.se).

Projektansvarig
  • NCC Industry AB
Projektledare
Relaterade projekt