Projekt 11603 Avslutat Permanenta slitsmurar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var utvärdera om det är möjligt att utnyttja slitsmurtekniken för permanenta konstruktioner och i så fall identifiera nödvändiga krav och restriktioner. Projektet har resulterat i en rekommendation för hur normer och teknik bör förändras för att slitsmurtekniken skall kunna tillåtas för permanenta konstruktioner. Har utförts i samarbete med Chalmers. Samfinansiering med Vägverket och Banverket.

Projektet redovisas i rapporten Slitsmurar som permanenta konstruktioner, Claes Alén, Anders Lindvall, Morgan Johansson, Jonas Magnusson och Christer Norén (128 sid jämte bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt