Projekt 11796 Avslutat Permanenta slitsmurar - Materialprovning Citytunneln

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att genomföra betongprovningar på slitsmurselement utförda i samband med byggandet av Citytunneln i Malmö och jämföra resultat från dessa provtagningar med resultat från traditionella produktionsmetoder. Projektet är kopplat till projektet "Permanenta slitsmurar" (11603) som genomförs i samverkan med Vägverket och Banverket.

Provningarna redovisas i den samlade rapporten Slitsmurar som permanenta konstruktioner, Claes Alén, Anders Lindvall, Morgan Johansson, Jonas Magnusson och Christer Norén (128 sid jämte bilagor). Rapporten finns tillgänglig på projekt 11603.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt