Projekt 13767 Avslutat Prognosstyrd dynamisk vinterväghållning FAS5, Datahantering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Digitaliseringen har skapat nya möjligheter att effektivisera vinterdriften ytterligare och
projektet Prognosstyrd Dynamisk Vinterväghållning har tagit fram erforderlig mjukvara
för det ändamålet. Mjukvaran utför automatisk ruttoptimering vilket tillsammans med
automatisk saltspridning möjliggör att högupplöst väglagsinformation kan hanteras
samt att dess besparingspotential kan realiseras i form av skräddarsydda åtgärder.
Projektet består av följande delprojekt (SBUF-projektnummer):
Fas 1 (13269) POC ”proof of concept”
Fas 2 (13484) Implementation av dynamisk ruttoptimering med navigeringsstöd
Fas 3 (13552) Utveckling av restsaltalgoritm för bättre vägväderprognoser
Fas 4 (13655) Uppkoppling av saltspridare
Fas 5 (13767) Datahantering (implementering av IoT-vägdata och saltprognoser)

Det kan konstateras att det har tagit och kommer ta längre tid än vad
projektet hoppats på att kommersialisera saltbehovsprognoser och att
FCD-friktionsdata ”halkdata” inte alls haft och kommer få den avgörande roll i kommersialiseringen av ändamålsenliga saltprognoser som indikerats från vissa håll. Att använda FCD-data som den primära prognosindatan som indikerades vid projektstart har inte fungerat eller i vart fall är inte FCD friktionsdata implementerade i någon av väderprognosleverantörernas prognosmodeller men däremot väglagsdata.

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare
Relaterade projekt