Projekt 13767 Pågående Prognosstyrd dynamisk vinterväghållning FAS5, Datahantering

Projekttid

Sammanfattning

rognosstyrd Dynamisk Vinterväghållning har tagit fram mjukvara för att effektivisera vinterdriften. Mjukvaran utför automatisk ruttoptimering vilket tillsammans med automatisk saltspridning möjliggör att högupplöst väglagsinformation kan hanteras samt att dess besparingspotential kan realiseras i form av skräddarsydda åtgärder. Den svagaste länken i denna kedja är i nuläget väderprognosleverantörernas förmåga att tillhandahålla tillräckligt högupplösta prognoser vilket kräver tillgång till en dynamisk digitaliserad överblick av vägnätet i realtid (”digital tvilling”). I dialog med väderprognosleverantörerna har ett förslag på investeringar i sensorer tagits fram som kan tillhandahålla de data som behövs. Tillsammans med Trafikverket formulerades därefter ett projekt (fas 5) som avser att fullt utrusta testdriftsområden, utvärdera prognoskvalité och utförda vinterväghållningsåtgärder med hjälp av halkdata från uppkopplade fordonsflottor (FCD) via Trafikverkets projekt Digital vinterväglagsinformation. Trafikverket har under försommaren 2019 givit klartecken för medfinansiering av projektet. Entreprenörerna Svevia, PEAB och Skanska har därefter tillsammans uttryckt gemensamt intresse av att utveckla projektet genom att de bereds möjlighet att aktivt delta i projektet.

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare