Projekt 11782 Avslutat Seismisk kvalitetskontroll av asfaltbeläggningar. Etapp 1: Anpassning av mätmetod till geometrin på borrkärnor

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka möjligheten att genomföra resonansfrekvensmätningar på asfalt och provkroppar med varierande geometri. Detta innebär ett första steg i implementering av seismiska mätningar för kvalitetskontroll av asfaltbeläggningar. Provningsmetoden ger möjlighet att mäta styvhetsmodulen enklare och mer tillförlitligt både i fält och i laboratoriemiljö. Projektet kommer att ligga till grund för vidare undersökningar av olika typer av asfaltkonstruktioner.

Projektets första etapp har redovisats i rapporten Implementering av seismisk mätning för kvalitetskontroll av asfaltbeläggningar, etapp 1, Nils Rydén/Erik Malmqvist, Peab (15 sid).

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB
Projektledare
Relaterade projekt