Projekt 12017 Avslutat Implementering av seismisk mätning för kvalitetskontroll av asfaltbeläggningar Etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka möjligheten att genomföra resonansfrekvensmätningar på viskoelastiska material (asfalt) och provkroppar med varierande geometri. Detta innebar ett första steg i implementering av seismiska mätningar för kvalitetskontroll av asfaltbeläggningar. Provningsmetoden ger möjlighet att mäta styvhetsmodulen enklare och mer tillförlitligt både i fält och i laboratoriemiljö. Metoden kommer att vara till nytta inom både asfalt- och betongbranschen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Implementering av seismisk mätning för kvalitetskontroll av asfaltbeläggningar. Delrapport Etapp 2: Test av mätmetod på asfaltprover", Nils Rydén och Cathrine Johansson, bägge Peab Asfalt.

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB / Lennart Holmqvist
Projektledare
Relaterade projekt