Projekt 11201 Avslutat Användandet av oförstörande seismiska metoder för generering av indata vid analytisk dimensionering av vägkonstruktioner.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning inom industriprogrammet Väg-Bro-Tunnel. Syftet var att utveckla en seismisk metod för oförstörande provning av vägar som kan ge information om lagertjocklekar och materialegenskaper för respektive lager.
Projektet har redovisats i doktorsavhandlingen "Surface Wave Testing of Pavements", Nils Rydén, LTH i samarbete med University of Kansas, samt den svenska sammanfattningen Oförstörande provning av vägar med seismik (4 sid).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt