Projekt 14208 Pågående Inverkan på provförberedning på DSR prover av PMB del 2

Projekttid

Sammanfattning

I SBUF-projekt 14088 undersöktes inverkan av provförberedning av polymermodifierade bitumen i provning en dynamic shear rheometer. Resultat från de mätningar som gjordes i projektet indikerar att vissa material under specifika omständigheter kan visa på starka skillnader i mätresultatet. Vid försök att verifiera resultatet syntes däremot en motsatt trend vilket ger att väldigt motstridigt resultat. För att ta reda på vilket resultat som stämmer skulle man kunna genomföra en mindre men mer fokuserad undersökning utav den bitumenmix som potentiellt uppvisade på skillnader i mätresultatet. Med ett stort antal mätningar med samma bitumen och samma förutsättningar så blir det möjligt att göra en statistiskbedömning om det finns en skillnad eller ej.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt