Projekt 14208 Avslutat Inverkan på provförberedning på DSR prover av PMB del 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Resultatet från denna utökad körning visar att det verkar förekomma en skillnad
mellan metoderna i avseende på både komplexmodul och fasvinkel. Denna
skillnad är mycket systematisk i hur den syns i mätdata. I båda fallen går skillnaden
åt att den ena metoden ger högre värde och allt eftersom temperaturen höjs så
vänds detta förhållande till det motsatta.

Exakt vart dessa brytpunkter finns är i detta fallet inte intressant då detta troligen varierar beroende på val av bitumen och polymer i blandningen, men det visar att relevanta skillnader i mätdata kan uppstå mellan metoderna. En jämförelse mot standarden (SS-EN 14770:2012) för bitumenprovning i DSR kan göras. Där sätts ett gränsvärde för skillnaden i
mätvärde som får förekomma mellan mätplattor av olika dimensioner.

Dessa är 15% i differens för styvheten och 3 grader för fasvinkeln givet samma
provningsparameterar i övrigt. De största skillnaderna som observerats i dessa försök är 20% för styvheten och 12,2 grader för fasvinkeln. För fasvinkeln så är en differens på upp till 12 grader observerats mellan metoderna under specfika omständigheter.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt