Projekt 14029 Avslutat SmartCemMonitoring– självövervakande betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Syftet med detta projekt var att installera och testa det sensorbaserade övervakningssystemet SmartCem på en fullskalig betongbro. Innan dess fokuserade forskningen på att samla data för att bättre förstå responsmekanismer samt att härleda modeller som möjliggör analys och tolkning av de data som samlats in.

I förberedelserna ingick även att designa datainsamlingssystem och installationstekniker för SmartCem-sensorer.

Resultaten visade att om Portlandcement delvis ersattes med den nanomodifierade SmartCem (Portlandcement med in situ-syntetiserade kolnanofibrer) blev det möjligt att producera murbruk med självavkännande egenskaper. SmartCem-sensorerna kan mäta förändringar av töjning, spänning, temperatur (>40 C) och fuktighet samt detektera sprickbildning.

Det fanns en god korrelation mellan de data som samlats in i laboratoriet och data från den fullskaliga bron när det gällde hydrering av Portlandcement. Det installerade systemet kommer att vara i drift under en längre period.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt