Projekt 14029 Pågående SmartCemMonitoring– självövervakande betong

Projekttid

Sammanfattning

Majoriteten av anläggningskonstruktionerna är gjorda av betong, vilket är ett bra material men ofta kräver långvarig övervakning för att säkerställa att de når sin designade livslängd. Typiska övervakningssystem är baserade på metalliska sensorer fästa på betongytan. Deras hållbarhet och långsiktiga tillförlitlighet är ofta ifrågasatta. Som svar på dessa svagheter har byggmaterialforskningsgruppen vid LTU utvecklat ett nytt multifunktionellt material baserat på nanomodifierat Portlandcement (SmartCem) under den första etappen av ett doktorandprojekt. Laboratoriestudier visade att murbruk och betong som endast innehöll 6-10% av SmartCem utvecklade enastående fysiska egenskaper som var lämpliga för övervakningssyfte. De producerade murbruk- eller betongsensorerna kan integreras helt med betong och till och med produceras på plats direkt i gjutet betongelement. Sensorerna kan ha samma komposition som den övervakade betongen vilket gör det möjligt för dem att åldras och försämras på samma sätt som det övervakade materialet, vilket ger ytterligare data, som inte är möjligt för traditionella lösningar.

Spridning av resultaten från laboratorietester utlöste ett inflöde av extremt positiv feedback och intresse från fastighetsägare såväl som entreprenörer. Följaktligen är syftet med det fortsatta doktorandprojektet att gå in i nästa steg i forskningen med fokus på fullskaletestning, slutlig utveckling av systemet, datatolkning och överföring av kunskap till slutanvändare.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt