Projekt 14018 Pågående SmartCemHumid – nya multifunktionella fuktsensorer för betong

Projekttid

Sammanfattning

Betongfuktighet är en kritisk faktor när isolering och golv placeras direkt på betongplattor. Att lägga ut golv för tidigt kan resultera i delaminering, sprickbildning eller nedbrytning av lim. Det finns ett antal verktyg som underlättar prediktering av torkningshastigheten. Men ekologiskabindemedel som ofta används i kombination med moderna kemiska tillsatser komplicerar systemet och minskar robusthet i existerande modeller. Till exempel påverkar SCMs hydratiseringenshastigheten, härdning och kan därför tydligt minska torkningstiden. Därför är mätning av betongfuktigheten ännu viktigare. De första fuktsensorerna för betong utvecklades redan i början av nittonhundratalet och de första dokumenterade mätningarna gjordes 1940. Tyvärr har de mest tillgängliga sensorerna vissa begränsningar. Nyare sensorer blir mer komplexa och tyvärr ofta mindre tillförlitliga, särskilt i den hårda betongmiljön.
Projektet syftar till att testa fullskaliga nya sensorer som har utvecklats vid LTU. Sensorerna är baserade på SmartCem som är ett modifierat portlandcement med bifogade kol-nano-fibrer. Det ersätter 6-8% av vanlig cement för att producera intelligent murbruk eller betong. Dessa material kan integreras som separata förhandsgjorda sensorer eller gjutna som vått på vått vilket ger sammansmältning med den övervakade betongen. Dessutom kan dessa sensorer också övervaka hydratiseringsvärmen. De kan också upptäcka sprickor senare och därmed vara en hjälp i planeringen av betongarbeten.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt