Projekt 14112 Pågående Mätmetodik för hållfasthetsutveckling och uttorkning av betong

Projekttid

Sammanfattning

Vi behöver mer robusta och bättre mätmetoder för att kunna följa och lättare uppskatta tidig hållfasthetsutveckling och fuktnivå i betongen.

Detta projekt ska testa en ny mätmetodik för att följa och dokumentera hållfasthetstillväxt och uttorkning över betongens hela tvärsnitt. Genom bättre kontroll på hållfasthetstillväxt och strukturutveckling kan entreprenörerna bedriva en säkrare och effektivare produktion. Metodiken ger en fuktprofil som kan användas till att bestämma när uttorkningsmål har uppnåtts och en RBK-mätning kan genomföras samt visa hur t.ex. nederbörd under byggskedet påverkat fuktnivån och fuktprofilen i bjälklaget. Detta kan vara av stor vikt för bedömning av vilket mätdjup som ska användas vid en RBK-mätning.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt