Projekt 13948 Avslutat Differentiell packning från tung maskintrafik vid vägproduktion

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Detta SBUF projekt har därför genomförts för att skapa en första utredning av
fenomenet differentiell kompaktering. Ett stort antal olika typer av berg- eller
jordmaterial hade kunnat vara föremål för utredning. Valet föll på att fokusera på ett
+0/-32 bärlager som trafikeras av en ledad dumper.

En experimentserie genomfördes 2021 vid Volvo CEs demonstrationsanläggning i Eskilstuna med material från NCC Gröndal. En provyta skapades med en trafikerad yta samt en referensyta. Test-ytan trafikerades med 64 passager med dumper följt av 8 passager med rullkompaktering. Därefter jämfördes markstyvheten i spåren med referensytan som endast kompakterats med vält.

Resultaten visar en ökning av styvheten med ca 10-15% vid trafikering jämfört med ingen trafikering. Baserat på projektresultaten rekommenderas att ytterligare arbete genomförs för att ytterligare undersöka problemet och eventuellt även hitta mildrande lösningar i fält.
Det packningsarbete som lastbilar och dumprar utför skulle kanske kunna utnyttjas på
ett konstruktivt sätt genom att på ett intelligent sätt fördela trafiken.

Projektansvarig
  • NCC Industry AB
Projektledare
Relaterade projekt