Projekt 11727 Avslutat Lean Forum Bygg

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Lean tänkandet (minimering av slöseri) har fått stort genomslag i den fasta industrin och detta tänkande håller på att utvecklas inom byggindustrin.

Projektet identifierade och initierade forskning inom lean-området. Vidare spreds kunskap om framgångsrikt lean-tänkande i byggindustri genom seminarier, publikationer och sk. lean-spel. Projektets mål var att på två år etablera Lean Forum Bygg som en välkänt och uppskattat forum för att utveckla lean-tänkandet inom svensk byggindustri.

Slutredovisningen utgörs av skriften "Lean Forum Bygg. Slutrapport 2008-12-30", Jan Byfors, NCC (21 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt