Projekt 14156 Pågående Koldioxidupptag i krossad betong – förstudie anläggningsprojekt

Projekttid

Sammanfattning

I den senaste IPCC rapporten från 4 april 2022 understryks behovet av koldioxidinfångning och koldioxidupptag om världens nettoutsläpp ska kunna minska i tid. Det finns idag en dold potential i CO2 upptag i gammal krossad betong genom karbonatisering. Normalt deponeras gamla rivningsmassor av betong som fyllning eller undergrund till vägar vilket försvårar betongens förmåga att binda CO2 från luften genom karbonatisering. Det finns en stor möjlighet för byggbranschen att öka hastigheten på koldioxidupptaget i krossad betong genom ”rätt hantering”.

Det finns dock lite kvantitativa data och rekommendationer på vad ”rätt hantering” är och hur mycket CO2 som verkligen kan tas upp under olika lagringsförhållande.Inom detta projekt vill vi sammanställa rådande kunskapsläge och befintlig data kring CO2 upptag i krossad betong. Vi kommer ta fram rekommendationer på åtgärder/hantering av krossad betong i anläggningsprojekt för att maximera upptaget av CO2 direkt i projekten utan energikrävande transporter. Vi kommer också att undersöka olika potentiella användningsområde för krossad betong i anläggningsprojekt (tex gabioner eller bullerdämpning) med fokus på maximalt CO2 upptag.

Projektet är planerat som en förstudie där sammanställningen av befintlig kunskap och fakta kan leda till direkt användning i branschen. Resultaten förväntas kunna ge entreprenörer konkret vägledning i vad som är rätt hantering av gammal krossad betong i anläggningsprojekt för att maximera CO2 upptaget.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare
Relaterade projekt