Projekt 13846 Avslutat Färdplan Digitala leveranskedjor

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektets resultat visar att vi i en branschgemensam handlingsplanen behöver:

En branschsammanslutning som kan bära uppdraget. Det bör vara en befintlig organisation som driver utvecklingen på uppdrag av en brett sammansatt styrgrupp. Primärt är att finna rätt affärsmodell och att engagera branschen.

En förvaltande organisation med ansvar, arbetsgrupp och dedikerad ledning. Denna
ska ansvara för att bland annat: översätta standardiserade mallar till svenska, säkra datatermer och benämningar, samordna med övriga branschinitiativ, samordna med formell standardisering och med nordiska länder för hantering av egenskaper, säkra hållbar finansiell affärsmodell, skapa och förvalta produktdatamallar,säkra systemlösning för långsiktig hantering, uppdatera datamallar och systemet för datadelning etcetera.

Det som identifierats som viktigast av utmaningarna är förankring i branschen, att skapa förståelse för standardisering av produkt- och miljödata och vad konsekvenserna blir för byggprocessens olika aktörer. Att branschen måste göra detta gemensamt är tydligt.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt