Projekt 14177 Pågående Tillämpningsanvisningar BIM

Projekttid

Sammanfattning

Den ökande användningen av BIM inom hus- och anläggningssektorn innebär stora möjligheter till ökad effektivitet, kvalitet och hållbarhet i sektorn, t.ex. genom mer effektiva planerings-, produktbestämnings-, produktions-, underhålls- samt driftsprocesser. Samhällbyggnadssektorn har arbetat länge med att utveckla standarder för BIM som IFC och CoClass; det är viktiga standarder som finns på plats men där branschgemensamma tillämpningar som relaterar till processerna för informationsutbyte behöver konkretiseras. Den relativt nya processtandarden SS-EN ISO 19650 har nu etablerats internationellt, och även inom Nationella Riktlinjer – livscykelinformation för byggd miljö, och ses som ett ramverk och möjliggörare av branschgemensamma processer för digitala informationsflöden. Projektet Tillämpningsanvisningar BIM ska ta fram branschpraxis för digitalt informationsutbyte i samhällsbyggnadsprocessen baserat på ramverket SS-EN ISO 19650, klassifikationssystemet CoClass och informationsmodellen IFC, både för bygg- och anläggningssektorn. Tillämpningsanvisningarna kommer inte att säkra hela informationshanteringen för en organisation utan fokusera på ett antal bastillämpningar och praktisk handledning. Syftet är att organisationer enkelt ska kunna ställa krav på informationsleveranser genom att tillämpa en enhetlig process som hela branschen kan stå bakom. Resultatet av projektet ska tillgängliggöras och förvaltas av Nationella Riktlinjer - livscykelinformation för byggd miljö.

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare
Relaterade projekt