Projekt 11300 Avslutat Den hälsosamma byggarbetsplatsen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU som syftat till att identifiera och beskriva strategier och aktiviteter (Best Practice) som visat sig vara framgångsrika i kampen mot utveckling av arbetsrelaterade belastningssjukdomar inom byggbranschen. Har omfattat litteraturstudier samt fallstudier vid ett antal större byggföretag. Samarbete med ByggForum Nord.

Redovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "The Healthy Construction Workplace, Best Practices in the Swedish Construction Industry to prevent work-related musculoskeletal disorders among construction workers", Romuald Rwamamara, LTU, samt svensk sammanfattning.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt