Projekt 11787 Avslutat Planering av den hälsosamma byggarbetsplatsen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Målet med projektet var att utveckla förbättrade planerings- och simuleringsverktyg som också beaktar hälsorisker, till exempel val av arbetsmetoder i trånga arbetsutrymmen och delade ytor för material och utrustning på byggarbetsplatsen. Projektet studerade speciellt metoder för att minska riskerna för arbetsrelaterade förslitningsskador.

Projektet samfinansierades med Formas.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Planning the Healthy Construction Workplace through Risk Assessment and Design Methods", Romuald Amitz Rwamamara, LTU (73 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt