Projekt 11179 Avslutat Den hälsosamma byggarbetsplatsen

Projekttid

Sammanfattning

Förstudie vid LTU som syftat till att undersöka förutsättningarna för ett forskningsprojekt inriktat mot att kartlägga vilka faktorer som gör byggarbetsplatser hälsosamma och identifiera strategier som visat sig framgångsrika ur arbetsmiljösynpunkt. Samarbete med ByggForum Nord. Har resulterat i ett huvudprojekt med id-nummer 11300.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt