Projekt 13987 Avslutat Digitalt räddningsstöd vid arbetsplatsolyckor inom bygg- och anläggning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet är ett pågående avhandlingsarbete som granskat hur personer, anställda inom bygg- och anläggningsindustrin reagerar och agerar vid allvarliga olyckor och hur de kan förbättra sina färdigheter med olika former av stöd. I denna del av avhandlingsarbetet ingår två delstudier.

Riskerna på byggarbetsplatser är stora, och snabb respons vid olycka är avgörande.
Byggarbetsplatser är platser med betydande risker för allvarliga skador. När något går fel är det viktigt att agera snabbt. Detta forskningsprojekt är en del av en fyraårig doktorandutbildning vid Umeå universitet och detta forskningsprojekt omfattas av två studier.
- Studie I handlade om att undersöka hur personalen upplever att vara först på plats vid allvarliga skador och behöva agera kamraträddare innan ambulansen kommer.
- Studie II handlade om att utvärdera om digitalt videostöd och utbildning kan förbättra personalens förmåga att agera som kamraträddare i simuleringar av allvarliga skadehändelser på byggarbetsplatser.

Studierna och slutsatserna vittnar om att för att minska risken för negativa stressreaktioner hos kamraträddare, på kort och lång sikt, så bör personal ha tillgång till anpassad utbildning och/eller telemedicinsk handledning. Det kan ske genom videosamtal från professionella organisationer, larmcentraler och ambulanspersonal. Eftersom effekterna av utbildning tenderar att avta över tiden om den inte upprepas regelbundet, kan telemedicinsk handledning genom videosamtal vara ett praktiskt sätt att förbättra personalens/kamraträddarens förmåga att utföra omedelbara livräddande åtgärder medan de väntar på ambulansen. Detta kan vara särskilt värdefullt på platser där olyckor är vanliga och snabb respons är avgörande för att rädda liv.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt