Projekt 13813 Avslutat Livräddning från distans

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet har tagit fram en tekniklösning för livräddning på distans som möjliggör att tiden från att en allvarlig olycka inträffat och hjälp från ambulans, kan minskas. När en allvarlig olycka inträffar är de första 10 minuterna och första timmen avgörande för konsekvenser olyckan kan ge.

Genom den framtagna tekniklösningen kan rådgivning och livräddning ske på distans mellan ambulans, sjukhus och olycksplats innan ambulans anländer till olycksplatsen så att tiden innan livräddning minskas.

Genom projektet finns förslag på teknik, utrustning och metod i samspelet mellan personalen vid bygg och anläggningsprojekt och sjukvårdspersonal för att nyttja tiden genom att utföra livräddning på distans.

▪ Telemedicinskt tekniksystem är utvecklat och testat i tre fältövningar

▪ En vårdmodell är utvecklad kopplat till en rådgivningsmodell, checklista och utrustning

▪ En introduktionsutbildning för detta är utvecklad och testad av vid tre fältövningar

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare
Relaterade projekt